ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာ သန္႔စင္ခန္းသြားဖို႔ အခ်ိန္ကို ေဖာ္ျပေပးတဲ့ ကိရိယာ တီထြင္ခဲ့

0
39

[fbvideo link=”https://www.facebook.com/mcntv/videos/757565857703293/” width=”800″ height=”700″ onlyvideo=”1″]

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာ သန္႔စင္ခန္းသြားဖို႔ အခ်ိန္ကို ေဖာ္ျပေပးတဲ့ ကိရိယာ တီထြင္ခဲ့တဲ့သတင္းကို အခုလိုရႈစားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

?bph6