စင္ကာပူႏုိင္ငံက သုေတသနပညာရွင္ေတြဟာ ေရေအာက္မွာအသံုးျပဳႏုိင္တဲ့ ေကာ္တစ္မ်ိဳးကို တီထြင္

0
43

[fbvideo link=”https://www.facebook.com/mcntv/videos/751913478268531/” width=”800″ height=”700″ onlyvideo=”1″]

စင္ကာပူႏုိင္ငံက သုေတသနပညာရွင္ေတြဟာ ေရေအာက္မွာအသံုးျပဳႏုိင္တဲ့ ေကာ္တစ္မ်ိဳးကို တီထြင္ခဲ့တဲ့ သတင္းကို အခုလိုရႈစားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

?bph6