အိႏၵိယႏိုင္ငံထုတ္ YU Unique လက္ကိုင္မိုဘိုင္းဖုန္း အေၾကာင္း

0
23

[fbvideo link=”https://www.facebook.com/mcntv/videos/743405955785950/” width=”800″ height=”700″ onlyvideo=”1″]

အိႏၵိယႏိုင္ငံထုတ္ YU Unique လက္ကိုင္မိုဘိုင္းဖုန္းအေၾကာင္းကိုလည္း မိတ္ဆက္အေနနဲ႔ တင္ျပေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

?bph6