စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားေနတဲ့ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားေတြက စိတ္ေအးခ်မ္းႏိုင္မယ့္ ကုထံုး နဲ႔ ကုသမႈခံယူေတြ ရွိ

0
81

https://www.youtube.com/watch?v=W-ClllRcUmc

စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားေနတဲ့ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားေတြက စိတ္ေအးခ်မ္းႏိုင္မယ့္ ကုထံုး နဲ႔ ကုသမႈခံယူေတြ ရွိလာေနၾကပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကို ႏိုင္ငံတကာ သတင္းတစ္ပုဒ္မွာ အခုလို ေတြ႔ျမင္ၾကရမွာပါ။

?bph6