မက္ဆီကိုႏိုင္ငံမွာ စက္ဘီးစီးနင္းသူေတြ အႏၱရာယ္ကင္းဖို႔ အခ်က္ျပမီးေတြပါတဲ့ အေႏြးထည္ကိုတီထြင္

0
44

မက္ဆီကိုႏိုင္ငံမွာ စက္ဘီးစီးနင္းသူေတြ အႏၱရာယ္ကင္းဖို႔ အခ်က္ျပမီးေတြပါတဲ့ အေႏြးထည္ကို တီထြင္လိုက္တဲ့အေၾကာင္းကိုလည္း ႏိုင္ငံတကာသတင္း တစ္ပုဒ္မွာ အခုလိုရႈစားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
===============================

?bph6