မက္ဆာခ်ဴးဆက္ တကၠသိုလ္ရဲ႕ အင္တာနက္ ၀က္ဘ္ဆုိက္

0
59

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ သြားေရာက္ပညာသင္ၾကားလိုၾကတ့ဲ ျမန္မာေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြ အတြက္ ကမာၻ႔ထိပ္တန္း နာမည္ေက်ာ္ မက္ဆာခ်ဴးဆက္ (Massachusettes) တကၠသိုလ္ရဲ႕ အင္တာနက္၀က္ဆုိက္ အေၾကာင္းကို မိတ္ဆက္ တင္ျပေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
================================

?bph6