အနာဂတ္မွာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ႕ စာဖိုမွဴးေတြေနရာမွ စက္ရုပ္ေတြ အစားထုိး ၀င္ေရာက္လာဖို႔ ရွိေန

0
33

အနာဂတ္မွာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ႕ စာဖိုမွဴးေတြေနရာမွ စက္ရုပ္ေတြ အစားထုိး ၀င္ေရာက္လာဖို႔ ရွိေနတဲ့အေၾကာင္းကို အခုလိုရႈစားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
==============================

?bph6