ရုရွားႏိုင္ငံမွာ သြားေရာက္ပညာသင္ၾကားလိုတ့ဲ သူေတြအတြက္ (HSE) တကၠသိုလ္ အေၾကာင္း

0
4

ရုရွားႏိုင္ငံမွာ သြားေရာက္ပညာသင္ၾကားလိုတ့ဲ ျမန္မာေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြအတြက္ Higher School of Economics (HSE) တကၠသိုလ္ အေၾကာင္းကို မိတ္ဆက္ တင္ျပေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
===============================

?bph6

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here