တရုတ္ႏိုင္ငံ ခ်န္ဒူးၿမိဳ႕မွာ 3D printer နည္းပညာ ပြဲႀကီး ျပသခဲ့

0
115

တရုတ္ႏိုင္ငံ ခ်န္ဒူးၿမိဳ႕မွာ 3D printer နည္းပညာပြဲႀကီးျပသခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းကိုလည္း ႏိုင္ငံတကာသတင္းတစ္ပုဒ္မွာ အခုလိုရႈစားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
================================

?bph6