အိမ္ျခံေျမ၀ယ္ယူငွားရမ္းလိုသူေတြအတြက္ Find Myanmarရဲ႕ အင္တာနက္၀က္ဘ္ဆိုက္

0
34

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ဗဟုသုတအျဖစ္ ေလ့လာႏိုင္မယ့္အျပင္ အိမ္ျခံေျမ၀ယ္ယူငွားရမ္းလိုသူေတြအတြက္ အသံုး၀င္မယ့္ Find Myanmarရဲ႕ အင္တာနက္၀က္ဘ္ဆိုက္ အေၾကာင္းကို မိတ္ဆက္အေနနဲ႔ တင္ျပေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
===============================

?bph6