ဦးေႏွာက္ကင္ဆာကို လွ်ပ္စစ္စက္ကြင္းနဲ႔ စမ္းသပ္ ကုသေန

0
44

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ဦးေႏွာက္ကင္ဆာကို လွ်ပ္စစ္စက္ကြင္းနဲ႔ စမ္းသပ္ကုသေနတဲ့သတင္းကို အခုလိုရႈစား ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
================================

?bph6