ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းေတြအတြက္ ေျမြပံုစံသြားလာႏိုင္တဲ့ စက္ရုပ္ကို တီထြင္

0
46

ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ အသံုးျပဳႏုိင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ထားတဲ့ ေျမြပံုစံသြားလာတဲ့ စက္ရုပ္ကို တီထြင္ႏိုင္ခဲ့တဲ့သတင္းကို ႏိုင္ငံတကာ သတင္းတစ္ပုဒ္မွာ အခုလို ေတြ႕ျမင္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
================================

?bph6