Acer Aspire ZC 606 All in one Touchscreen အေၾကာင္း

0
28

Acer နည္းပညာ ကုမၸဏီထုတ္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ Desktop computer ေတြထဲက Acer Aspire ZC 606 All in one Touchscreen အေၾကာင္းကို မိတ္ဆက္ အေနနဲ႔ တင္ျပေပး သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
===============================

?bph6