အာကာသစခန္းကေန ေအာင္ျမင္စြာထြက္လာႏိုင္တဲ့ Space X Dragon အာကာသယာဥ္

0
58

ႏိုင္ငံတကာ အာကာသ စခန္းကေန အာကာသယာဥ္ Space X Dragon ေအာင္ျမင္စြာ ထြက္ခြာလာႏိုင္တဲ့သတင္းကုိ ႏိုင္ငံတကာသတင္းတစ္ပုဒ္မွာ အခုလို ေတြ႕ျမင္ၾကရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
================================

?bph6