တရုတ္ႏိုင္ငံက မားၿဂိဳဟ္ကို သြားေရာက္ေလ့လာဖို႔ ရည္ရြယ္ေနတဲ့အေၾကာင္း

0
47

တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံဟာ မားၿဂိဳဟ္ကို သြားေရာက္ေလ့လာဖို႔ ရည္ရြယ္ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့အေၾကာင္းကို ႏိုင္ငံတကာ သတင္းတစ္ပုဒ္မွာ အခုလိုေတြ႕ျမင္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
================================

?bph6