ဂ်ပန္ သိပၸံပညာရွင္ေတြက ေသးငယ္တဲ့ အေ၀းထိန္း ကြန္ပ်ဴတာ ကိရိယာေလးတစ္ခုကို တီထြင္။

0
60

https://www.youtube.com/watch?v=D4RltBJSCDA

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက သိပၸံပညာရွင္ေတြက နားမွာတပ္ဆင္ႏိုင္တဲ့ ေသးငယ္တဲ့ အေ၀းထိန္း ကြန္ပ်ဴတာ ကိရိယာေလးတစ္ခုကို တီထြင္လိုက္တဲ့ အေၾကာင္းကိုလည္း ရႈ႕စားၾကရဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။

?bph6