ျပည္သူေထာက္ခံတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ ျပဳစုတဲ့ ဥပေဒမွ က်က္သေရ ဂုဏ္သိကၡာရွိဟု NLD အမတ္ဆို

0
379

● ျပည္သူလူထုက ဆႏၵမဲေပး ေရြးခ်ယ္လိုက္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြသာ ဥပေဒျပဳခြင့္အာဏာရွိၿပီး အဲ့ဒီပုဂၢိဳလ္ေတြ ျပဳစုလိုက္တဲ့ ဥပေဒကသာ က်က္သေရ ဂုဏ္သိကၡာရွိၿပီး ျပည္သူ႔ေထာက္ခံမႈ အျပည့္အ၀ရွိမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD ပါတီရဲ႕ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာဦးၾကြယ္ၾကြယ္က ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

● မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမွာ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီက တင္သြင္းခဲ့တဲ့ “ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း” အေပၚ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက တင္သြင္းတဲ့ အစီရင္ခံစာကို ေထာက္ခံေဆြးေႏြးရာမွာ မႏၱေလး တုိင္းေဒသႀကီး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ (၆) ရဲ႕ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ ဦးၾကြယ္ၾကြယ္က အဲ့ဒီလိုေျပာၾကားလိုက္တာပါ။

● အျပည္အစံုကို MCN သတင္းဌာနက လႊတ္ေတာ္တြင္း ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ ေဆြးေႏြးမႈေတြကို ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပေပးေနတဲ့ “Quote Of The Day” အစီအစဥ္မွာ ၾကည့္ရႈ႕ႏိုင္ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။