ေျခ/ဥ ျပင္ေရး အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒီေတြ စိုးရိမ္ေနတဲ့ ၅၉ (စ) ျပင္ဆင္ေရးထက္ ေက်ာ္လြန္ဟုဆို

0
192

● အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး လႊတ္ေတာ္တြင္း NLD ပါတီရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြဟာ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒီေတြ စိုးရိမ္ေနသလို ပုဂၢိဳလ္ေရးကိုအေျခခံတဲ့ ၅၉ (စ) ကို ျပင္ဆင္မႈမ်ိဳးထက္ ႏိုင္ငံေရး ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ေက်ာ္လြန္ေနတယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသံုးသပ္သူ ဆရာသန္းစိုးႏိုင္က ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

● သမိုင္းျဖစ္စဥ္ေတြအရ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ပုဒ္မ ၄၃၆ ကိုသာ ျပင္ဆင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ထားတဲ့အျပင္ ဒီျပင္ဆင္မႈေတြဟာ စစ္မွန္တဲ့ ဖယ္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုေပၚေပါက္ဖို႔သာ ေမွ်ာ္မွန္းလုပ္ေဆာင္ေနတာလို႔လည္း သူက ေျပာပါတယ္။

● ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အတြင္း အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး သံုးသပ္ႏိုင္ဖို႔ ပူးေပါင္းေကာ္မတီကို မဲခြဲဆံုးျဖတ္မႈေတြအၿပီး MCN သတင္းဌာနနဲ႔ ျပဳလုပ္တဲ့ အထူးေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း အစီအစဥ္မွာ အဲ့ဒီလိုေျပာၾကားလိုက္တာပါ။

● အျပည့္အစံုကို ႐ုပ္သံ အစီအစဥ္မွာ ႐ႈ႕စားႏိုင္ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။


● အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး လႊတ္ေတာ္တြင္း NLD ပါတီရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြဟာ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီေတြ စိုးရိမ္ေနသလို ပုဂၢိဳလ္ေရးကိုအေျခခံတဲ့ ၅၉ (စ) ကို ျပင္ဆင္မႈမ်ိဳးထက္ ႏိုင္ငံေရး ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ေက်ာ္လြန္ေနတယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသံုးသပ္သူ ဆရာသန္းစိုးႏိုင္က ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

● သမိုင္းျဖစ္စဥ္ေတြအရ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ပုဒ္မ ၄၃၆ ကိုသာ ျပင္ဆင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ထားတဲ့အျပင္ ဒီျပင္ဆင္မႈေတြဟာ စစ္မွန္တဲ့ ဖယ္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုေပၚေပါက္ဖို႔သာ ေမွ်ာ္မွန္းလုပ္ေဆာင္ေနတာလို႔လည္း သူက ေျပာပါတယ္။

● ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အတြင္း အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး သံုးသပ္ႏိုင္ဖို႔ ပူးေပါင္းေကာ္မတီကို မဲခြဲဆံုးျဖတ္မႈေတြအၿပီး MCN သတင္းဌာနနဲ႔ ျပဳလုပ္တဲ့ အထူးေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း အစီအစဥ္မွာ အဲ့ဒီလိုေျပာၾကားလိုက္တာပါ။

● အျပည့္အစံုကို ႐ုပ္သံ အစီအစဥ္မွာ ႐ႈ႕စားႏိုင္ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။

?bph6