ရခိုင္ျပည္နယ္အေရး ကုလ PBC လမ္းေၾကာင္း က်င့္သံုးဖို႔ လိုအပ္ (တတိယပိုင္း)

0
621

ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကုလသမဂၢက ျမန္မာႏိုင္ငံကို ႏုိင္ငံတကာ ရာဇဝတ္ တရား႐ံုး (ICC) နဲ႔ ႏိုင္ငံတကာက ဝင္ေရာက္ ေျဖရွင္းခြင့္ရွိတဲ့ R2P (Responsibility to Protect) လမ္းေၾကာင္းေတြထက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ ေကာ္မရွင္ The Peacebuilding commission (PBC) လမ္းေၾကာင္းကို အသံုးျပဳ ခ်ဥ္းကပ္ဖို႔ လိုအပ္ေနပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ လိုအပ္ေနလဲဆိုတဲ့အေပၚ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသံုးသပ္သူ တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဆရာရဲႏိုင္ေအာင္ (ခ) ကိုဝ ကို ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းတင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။