လူငယ္မူ၀ါဒ ရဲ႕ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ေရးဆြဲဖို႕ အစိုးရ နဲ႔ လူငယ္ေတြၾကားနားလည္မႈလြဲမွားေန (႐ုပ္/သံ)

0
732

လူငယ္မူ၀ါဒေရးဆြဲၿပီးစီးၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႕ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ေရးဆြဲဖို႕ပဲ က်န္ရွိတဲ့ အခ်ိန္မွာ အစိုးရ နဲ႔ လူငယ္ေတြၾကားမွာ နားလည္မႈလြဲမွားမႈေတြရွိေနပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းအရာနဲ႔ပက္သက္ၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလူငယ္ေရးရာေကာ္မတီ ျပည္ေထာင္စုကိုယ္စားလွယ္ ကိုထက္ပိုင္စိုးကိုေတြ႕ဆံုေမးျမန္းတင္ဆက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

?bph6