သမၼတ အသစ္ ဘယ္သူျဖစ္မလဲ ဘာေတြျဖစ္နိုင္သလဲ (႐ုပ္/သံ)

0
740

နိုင္ငံေတာ္ သမၼတ နုတ္ထြက္ သြားတဲ႔အေပၚ ဘာေတြျဖစ္လာနိုင္သလဲ ေနာင္တက္လာမယ္႔ သမၼတက ဘယ္သူျဖစ္လာနိုင္သလဲ ဆိုတာကို လူေဘာင္သစ္ ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္မိုးေဇာ္ နဲ႔ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းထားပါတယ္ ။

?bph6