စက္ခ်ဳပ္ပညာ သင္တန္းအတြက္ သင္တန္းေရြးခ်ယ္မႈ မမွားႀကဖို႔လို

0
961

မဂၤလာပါရွင့္ ၊ MCN သတင္းဌာနရဲ့ လူထုဝန္ေဆာင္မႈ က႑တစ္ခုအျဖစ္ တင္ဆက္ေပးေနတဲ့ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္းအစီအစဥ္က ႀကိဳဆုိပါတယ္။ ဒီအစီအစဥ္ကေန အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ပညာတစ္ခုျဖစ္တဲ့ စက္ခ်ဳပ္ပညာ သင္တန္းအတြက္ သင္တန္းေရြးခ်ယ္မႈမမွားႀကဖို႔ ဒီဇိုင္းနာ ၿပံဳးသက္သက္ေက်ာ္နဲ႔ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

?bph6