အေျခခံဥပေဒအရ ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရ ႏိုင္ငံေရးပါတီကို အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးရမယ္

0
89

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရ ႏိုင္ငံေရးပါတီကို အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးရမယ္ တုိင္းရင္းသားစညး္လံုးညီညြတ္ေရးပါတီရဲ႕ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးဟန္ေရႊက ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။
ျမန္မာေကဘယ္႐ုပ္သံသတင္းဌာနရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အထူးအစီအစဥ္အတြက္ သီးသန္႔ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းစဥ္မွာ ဦးဟန္ေရႊက ေျပာၾကားလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။ အျပည့္အစံုကို ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္းအစီအစဥ္မွာ ႐ႈ႕စားႏိုင္ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။

?bph6