ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ ညြန္ၾကားခ်က္ဟာ အာဏာရွင္ဆန္တယ္လို႕ ပညာေရး၀န္ထမ္းေတြက ေ၀ဖန္လိုက္ပါတယ္

0
433

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန က မၾကာခင္ရက္ပိုင္းက ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ ႏိုင္ငံျခားခရီးစဥ္ေတြမွာ နာမည္တပ္ၿပီးဖိတ္ခံရတာမ်ိဳးေတြ ေစလႊတ္ေတာ့မွာမဟုတ္ဘူးဆိုတဲ့ ညြန္ၾကားခ်က္ အေပၚမွာ ပညာေရး၀န္ထမ္းေတြအေနနဲ႕ ကန္႕ကြက္မႈေတြ ၊ ေ၀ဖန္မႈေတြရွိေနပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းအရာနဲ႕ ပက္သက္ၿပီးေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ဆရာမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ဥကၠဠ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး ပညာဌာန ကထိက ေဒါက္တာစုိင္းခိုင္မ်ိဳးထြန္း နဲ႕ တကၠသိုလ္ဆရာ၊ဆရာမ အသင္းမ်ားကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ က ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္ ကထိက ဦးလိႈင္တင့္တို႕ကို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းတင္ဆက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

?bph6