သတင္းသမားေတြ ဖမ္းဆီးဖိနိပ္ခံရတာေတြ ဘာေၾကာင့္လဲ (ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း)

0
552

ရုိက္တာသတင္းဌာနက ျမန္မာသတင္းသမားနွစ္ေယာက္ဖမ္းဆီးခံထားရတာနဲ႔ပါတ္သက္ျပီး သတင္းမီဒီယာသမားေတြဘက္က ဘာေတြလုပ္ေဆာင္ေနသလဲ ဆိုတာကို ျမန္မာသတင္းသမားမ်ားကာကြယ္ေရးေကာ္မတီ (PCMJ) ကေကာ္မတီ၀င္ ကိုသာလြန္ေဇာင္းထက္နဲ႔ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

?bph6