အစိုးရဟာ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္ခင္က ေပးထားတဲ့ ကတိေတြမတည္ေသးဘူးလို႕ ေရႊ၀ါေရာင္ဆရာေတာ္ မိန္႕ၾကား(ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း)

0
211

အစိုးရသစ္ရဲ႕ ၂ ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြအေပၚမွာ ဒီမိုကေရစီအေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၇ ေရြး၀ါေရာင္ဆရာေတာ္ေတြရဲ႕ သေဘာထားအျမင္ကို ၂၀၀၇ ေရြး၀ါေရာင္ဆရာေတာ္ ဦးပ႑၀ံသ ကိုေတြ႕ဆံုေမးျမန္းတင္ဆက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

?bph6