ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ေတြ အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္ခံမႈအေပၚ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ေတြရဲ႕ သေဘာထား

0
165

ရခိုင္ျပည္နယ္က အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္ေတြအတြင္း ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ေတြ အစုလိုက္ အၿပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရမႈေတြအေပၚ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ေတြရဲ႕ သေဘာထားေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သနႏၲန ဓမၼပါလက (ဟိႏၵဴ) အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က သာသနာျပဳ၊ အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးျဖစ္သလို ႏိုင္ငံေတာ္ပရိယတၱိသာသနာတကၠသိုလ္ (ရန္ကုန္) ရဲ႕ ပါေမာကၡ (တြဲဘက္ဌာနမွဴး)၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ အေရွ႕တိုင္းပညာဌာနက (အခ်ိန္ပိုင္းကထိက) ဆရာတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဆရာေဒါက္တာလွထြန္းနဲ႔ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္း တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။

?bph6