ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြ က်င့္၀တ္ေဖာက္ဖ်က္မႈ ဘယ္ေလာက္အထိရွိေနလဲ

0
59

ဒီကေန႔ Streamiz Show အစီအစဥ္မွာေတာ့ ၿပီးတဲ့ ရက္ပိုုင္းေတြက ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ ႏိုုင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔ ကိုုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြ က်င့္၀တ္ေတြကိုု လိုုက္နာၾကဖိုု႔ ျပည္ေထာင္စုုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ ဦးတင္ေအးက ေျပာၾကားလိုုက္တဲ့အေပၚ ဆက္သယ္ေမးျမန္း သံုုးသပ္တင္ျပေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိအေျခအေနမွာေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေနၾကတဲ့ ႏိုုင္ငံေရးပါတီေပါင္း ၉၀ ေက်ာ္က လႊတ္ေတာ္ ကိုုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၆၀၀၀ ေက်ာ္ဟာ သူတိုု႔ရဲ႕ မဲဆြယ္စည္းရံုုးေရးကာလေတြကိုု ျဖတ္သန္းရင္း အၿပိဳင္အဆိုုင္ မဲဆြယ္စည္း၇ံုုးမႈေတြျပဳလုုပ္ေနတာပါ။

အဲ့ဒီထဲက အဓိက ႏိုုင္ငံေရးပါတီႀကီး ႏွစ္ခုုျဖစ္တဲ့ အမ်ိဳးသားဒီမိုုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD နဲ႔ ျပည္ေထာင္စုု ႀကံ့ခုုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး USDP ပါတီတိုု႔ အဓိက မဲဆြယ္ စည္းရံုုးမႈေတြကိုု ျပဳလုုပ္ေနၾကတာျဖစ္တာပါတယ္။

ဒီလိုုအၿပိဳင္မဲဆြယ္စည္းရံုုးမႈေတြအတြင္း က်င့္၀တ္ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြရွိတယ္လိုု႔ အျပန္အလွန္ စြတ္ဆြဲမႈေတြလည္းရွိေနတာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအေျခအေနေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲေလ့လာေစာင့္ေရး လုုပ္ငန္းေတြကိုု လုုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုုျဖစ္တဲ့ ဒါနေရွ႕ေဆာင္ျမန္မာက ကိုခ်မ္းၿငိမ္းေအာင္ကိုု ဆက္သြယ္ေမးျမန္း တင္ဆက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုုင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔ ကိုုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြအေနနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုုင္ရာ က်င့္၀တ္ေတြကိုု အမွန္တကယ္ လိုုက္နာမႈ ရွိမရွိ၊ ဒီလိုု က်င့္၀တ္ေဖာက္ဖ်က္ရာက ေရြးေကာက္ပြဲဆိုုင္ရာ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြအျဖစ္ ျဖစ္လာတဲ့ ပါတီေတြနဲ႔ ကိုုယ္စားလွယ္ေတြ တိုုင္ၾကားခံလိုု႔ အေရးယူခံရရင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ ေျပာင္းလဲသြားႏိုုင္မယ့္ အေျခအေနမ်ိဳးေတြအေပၚ ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ ဘယ္လိုုေတြ ကိုုင္တြယ္သြားမယ္ဆိုုတာကေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ရမယ့္ ကိစၥျဖစ္တယ္ဆိုုတာကိုု တင္ျပရင္ Streamiz Show အစီအစဥ္ကိုု အဆံုုးသတ္လုုိက္ပါတယ္။

MCN သတင္းခန္းက တင္ဆက္ေပးေနတဲ့ အြန္လိုင္း႐ုပ္သံအစီအစဥ္ေတြကို ေ၀ဖန္အႀကံျပဳလိုရင္ျဖစ္ ေစ သတင္းကိစၥေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္လိုရင္ျဖစ္ေစ ဖုန္းနံပတ္ +959 36084960 ကိုျဖစ္ေစ သတင္းခန္းရဲ႕ အီးေမးလ္လိပ္စာျဖစ္တဲ့ [email protected] ကိုျဖစ္ေစ ဆက္သြယ္ ေ၀ဖန္အႀကံျပဳႏိုင္ေၾကာင္း ဖိတ္ေခၚအပ္ပါတယ္။ ထုတ္လႊင့္ၿပီး သတင္းေတြအပါအ၀င္ ႐ုပ္သံအစီအစဥ္ေတြကို www.mcntv.biz နဲ႔ Facebook မွာ MCN TV NEWS အမည္နဲ႔ ရွာေဖြ ၾကည့္႐ႈ႕ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ MCN သတင္းခန္းက တင္ဆက္ေပးေနတဲ့ အြန္လိုင္း႐ုပ္သံအစီအစဥ္ေတြကိုၾကည့္ရႈ႕အားေပးခဲ့ၾကတဲ့အတြက္ အထူး ေက်းဇူး တင္ရွိပါတယ္။

?bph6