သတင္းမီဒီယာသမားေတြ အေရးယူခံေနရတဲ့အေပၚ မစၥယန္ဟီလီကို ဘာေတြ တင္ျပခဲ့လဲ

0
269

ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီက ကုလသမဂၢ ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနအစီရင္ခံစာ တင္သြင္းသူ မစၥယန္ဟီလီကို ဘာေတြ တင္ျပခဲ့လဲ။