ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးေဟာင္း ဦးရဲထြဋ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း (စတုတၳပိုင္း)

ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးတာ၀န္က အနားယူၿပီးေနာက္ပိုင္း အႀကီးတန္းဧည့္သုေတသနအရာရွိအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ဦးရဲထြဋ္ အနာဂတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးမွာ ဘယ္လိုေနရာက ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ရွိေနလဲဆိုတာ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း (စတုတၳပိုင္း) မွာ ရွု႕စားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

adv_banner