လူငယ္အရင္းအျမစ္စင္တာကို ဦးေဆာင္တည္ေထာင္ခဲတဲ့ ကိုခ်မ္းၿငိမ္းေအာင္

0
878

လူငယ္အရင္းအျမစ္စင္တာကို တည္ေထာင္ရာမွာ ဦးေဆာင္ပါ၀င္ခဲတဲ့ ကိုခ်မ္းၿငိမ္းေအာင္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း အစီအစဥ္။
==================================

?bph6