လန္ဒန္ဘီဘီစီေရာက္ ျမန္မာသတင္းေထာက္စာအုပ္ကို ေရးသားခဲ့တဲ့ ကိုမ်ဳိးသာထက္

0
221

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ သတင္းဌာနေတြမွာ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခဲ့တဲ့အျပင္ လန္ဒန္အေျခဆုိက္ ဘီဘီစီ သတင္းဌာနမွာ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး လန္ဒန္ ဘီဘီစီေရာက္ ျမန္မာသတင္းေထာက္ စာအုပ္ကို ထုတ္ေ၀ေရးသား ခဲ့တဲ့ ကိုမ်ဳိးသာထက္ နဲ႔ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း အစီအစဥ္ကို တင္ဆက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
===================================

?bph6