မူ၀ါဒ ပိုင္းဆိုင္ရာ ေလ့လာမႈ မဟာဘဲြ႔ကို ထူးခၽြန္စြာ ေအာင္ျမင္ရရွိခဲ့တဲ့ မစုပံုခ်စ္

0
260

ၾသစေၾတးယားႏိုင္ငံ အစိုးရက ေပးအက္ခ်ီးျမွင့္တဲ့ ပညာေတာ္သင္ဆုကို ရရွိခဲ့ၿပီး မူ၀ါဒ ပိုင္းဆိုင္ရာ ေလ့လာမႈ မဟာဘဲြ႔ကို ထူးခၽြန္စြာ ေအာင္ျမင္ရရွိခဲ့တဲ့ မစုပံုခ်စ္ နဲ႔ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း အစီအစဥ္ကို တင္ဆက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
===================================