အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေန႔ အထူးအစီအစဥ္ (၃) လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူ Human Rights Defenders

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၀) ရက္ေန႔မွာ က်ေရာက္ခဲ့တဲ့ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေန႔အထိမ္းအမွတ္အေနနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူ Human Rights Defenders ေတြရဲ႕အေၾကာင္းကို အမ်ားျပည္သူေတြ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိရွိေစႏိုင္ဖို႔အတြက္ ခ်င္းလူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔က ျပည္တြင္းစီမံကိန္း တာ၀န္ခံ မမိုင္သင္းယုမြန္နဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားဖိုရမ္က ညွိႏိွုင္းေရးမွဴး ကိုထူးေက်ာ္၀င္းတို႔က ပါ၀င္ေဆြးေႏြး တင္ဆက္ေပးထားၾကပါတယ္။

adv_banner