?bph6

Place your ads here!

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေန႔ အထူးအစီအစဥ္ (၅) ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၀) ရက္ေန႔မွာ က်ေရာက္ခဲ့တဲ့ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေန႔အထူးအစီအစဥ္အေနနဲ႔ ျပည္တြင္း ျပည္ပမွာ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာေနထိုင္ေနသူေတြရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းက အလုပ္သမားေရးတာ၀န္ခံ မသက္သက္ေအာင္နဲ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအခြင့္အေရးကြန္ရက္က ဥကၠ႒ ဦးစိန္ေဌးတို႔က ပါ၀င္ေဆြးေႏြးတင္ဆက္ေပးထားၾကပါတယ္။

adv_banner