ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆/ဃ ရိွသင့္ မရိွသင့္

0
297

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒနဲ႔ အေရးယူမႈေတြ တရားဆြဲဆိုမႈေတြရိွလာတဲ့အေပၚ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ျမန္မာျပည္မွာ ရိွသင့္သလား မရိွသင့္ဘူးလားဆိုတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေဆြးေႏြးတင္ဆက္ေပးသြားမွာပါ။ ဒီအစီအစဥ္မွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ကိုေနဘုန္းလတ္၊ နည္းပညာလုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ကိုေဇာ္ေဇာ္မ်ိဳးလြင္တို႔ကို ဖိတ္ေခၚၿပီး ေဆြးေႏြးတင္ဆက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

?bph6