ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ႏုိင္ငံတကာခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္ေတြ အေပၚ ေလ့လာသံုးသပ္

0
371

မ်က္ေမွာက္ေရးရာသံုးသပ္စရာ အစီအစဥ္မွာဆိုရင္ေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ႏုိင္ငံတကာခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္ေတြ အေပၚကို ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသံုးသပ္သူေတြျဖစ္တဲ့ ေဒါက္တာရန္မ်ိဳးသိမ္းနဲ႔ ဦးဘိုဘိုေက်ာ္ၿငိမ္းတို႔ကို ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးတင္ဆက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

?bph6