ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူအခြင့္အေရးအေျခအေန ဘယ္ေလာက္တိုးတက္မႈေတြရိွေနၿပီလဲ

0
245

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူအခြင့္အေရးအေျခအေနေတြပတ္သက္ၿပီး ဘယ္ေလာက္အထိတိုးတက္မႈေတြရိွလားလည္း လူအခြင့္အေရးအေျခအေနေတြတိုးတက္မႈေတြရိွလာဖို႔ အစိုးရအေနနဲ႔ ဘယ္လိုေတြ ေဆာင္ရြက္သင့္သလည္းစတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး Equality Myanmar က ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္း Triangle Women Support Group က ေဒၚခင္ေလးတို႔နဲ႔ ေဆြးေႏြးတင္ဆက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

?bph6