ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ ဘယ္လို နည္းလမ္းေတြနဲ႔ ကာကြယ္တားဆီးၾကမလဲ

0
279

ၿပီးခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာလ (၂၁) ရက္ေန႔က က်ေရာက္တဲ့ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔မွာ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံကို တတ္ေရာက္ခဲ့ၾကတဲ့ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕၊ ဗုဒၶဘာသာပညာေရးစင္တာ (IBEC) ရဲ႕ ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ အရွင္ဦးေသာဘိတနဲ႔ အစၥလာမ္သာသနာမရမတၱမိသားစုအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (KAFTG) ရဲ႕ ဂိုဏ္ခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ ခလိဖႊာ္ဦးသိန္းဝင္းေအာင္တို႔ပါ၀င္ၿပီး ဘာသာေရးဆိုင္ရာအမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ အမုန္းတရားနဲ႔ ပဋိပကၡေတြကို ဘယ္လိုနည္းလမ္းေတြ အသံုးျပဳ ကာကြယ္တားဆီးၾကမလဲ ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို ေဆြးေႏြးတင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။

?bph6