ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားေတြရဲ႕ အေျခအေန တိုးတက္မႈေတြ ရွိလာလား

0
355

ႏိုင္ငံေတာ္အတုုိင္ပင္ခံပုုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ရဲ႕ ထုုိင္းႏုုိင္ငံ ခရီးစဥ္အၿပီး ထုုိင္းႏုုိင္ငံေရာက္ျမန္မာေရြ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားေတြရဲ႕ အေျခအေန တိုးတက္မႈေတြ ရွိလာလား၊ ဥပေဒအရ အကာအကြယ္ေပးမႈေတြ ပိုရွိလာလားဆိုတဲ့အေပၚ ပညာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေဖာင္ေဒးရွင္း FED က ဦးထူးခ်စ္နဲ႔ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားအခြင့္အေရးကြန္ရက္ MWRN က ဦးစိန္ေဌးတို႔က ပါ၀င္ေဆြးေႏြးေပးထားၾကပါတယ္။

?bph6