အစုိးရသစ္အေနနဲ႔ လူငယ္ေရးရာမူ၀ါဒေတြ ခ်မွတ္ၿပီး ဘာေတြျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖုိ႔ စကား၀ိုင္း

0
329

ဒီတစ္ပတ္ မ်က္ေမွာက္ေရးရာသံုးသပ္စရာ အစီအစဥ္မွာေတာ့ အစုိးရသစ္အေနနဲ႔ လူငယ္ေရးရာမူ၀ါဒေတြ ခ်မွတ္ၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖုိ႔ ဘာေတြ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလုပ္ေဆာင္သင့္တယ္ ဆိုတဲ့အေၾကာင္းအရာေတြကို ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ လူငယ္ေတြ႕ဆံုပြဲ ၂၀၁၆ ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ မွာပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ မသၪၨာရႊန္းလဲ့ရည္နဲ႔ မခင္စႏၵာညြန္႔တုိ႔ကုိ ဖိတ္ေခၚေဆြးေႏြးတင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။

?bph6