မ်က္ေမွာက္ေရးရာ သံုးသပ္စရာအစီအစဥ္ (႐ုပ္သံ)

0
282

မၾကာခင္မွာ က်င္းပဖို႔ ျပင္ဆင္ေနၿပီျဖစ္တဲ့ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာမွာ NLD အစိုးရအပါအ၀င္၊ တပ္မေတာ္နဲ႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြ

ဘယ္လိုမ်ဳိးေတြ ညႇိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္မႈေတြျပဳလုပ္ဖုိ႔ရွိလဲ။ ဒီလိုမ်ဳိး ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြကို ျပဳလုပ္တဲ့အခါမ်ဳိးမွာ ဆိုရင္ ဘယ္လိုမ်ဳိးသေဘာထားမ်ဳိးေတြနဲ႔ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြကို ျပဳလုပ္သင့္လဲ။ ဘယ္လိုမ်ဳိးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြခ်မွတ္ၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္မႈေတြ ျပဳလုပ္သြားမယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္းအရာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ ပါ၀င္ၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ တတ္သိပညာရွင္ ဦးေက်ာ္လင္းဦး(ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသံုးသပ္သူ)နဲ႔ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဘာသာရပ္ပညာရွင္ ဆရာဆလိုင္းငြန္က်ဳံးလ်န္တုိ႔ကို ဖိတ္ေခၚၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးတင္ဆက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

?bph6