မ်က္ေမွာက္ေရးရာသံုးသပ္စရာအစီအစဥ္ (ရုပ္သံ)

0
346

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္ထဲမွာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားဆိုတဲ့အသံုးအႏႈန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးလႊတ္ေတာ္တြင္း ေ၀ဖန္ေဆြးေႏြးမႈေတြရွိခဲ့တဲ့အေပၚ
ဦးျမေအး(၈၈မ်ဳိးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပြင့္လင္းလူ႕အဖြဲ႕အစည္း)နဲ႔ ဦးတိတ္ႏိုင္(ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း)(AAPP)တို႔က ပါ၀င္ေဆြးေႏြးေပးထားၾကပါတယ္။

 

?bph6