မ်က္ေမွာက္ေရးရာသံုးသပ္စရာ သတင္းသံုးသပ္ခ်က္ အစီအစဥ္(တရားေရးမ႑ိဳင္)

0
361

ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရသစ္ရဲ႕ ဥပေဒျပဳေရး တရားစီရင္ေရးမ႑ဳိင္ေတြ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ဖုိ႔အတြက္ ရက္ ၁၀၀ အတြင္းမွာ ဘယ္လိုမ်ဳိးဦးစားေပးလုပ္ငန္းေတြကို ေဆာင္ရြက္သင့္သလဲဆိုတဲ့ အေၾကာင္းအရာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးေအာင္သိန္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရွ႕ေနကြန္ရက္က တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးေမာင္ေမာင္စိုးတို႔ကို ဖိတ္ေခၚၿပီး MCN သတင္းဌာနက ေဆြးေႏြးတင္ဆက္ေပးထားတာျဖစ္ပါတယ္။