၈ ႀကိမ္ေျမာက္ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕သဟာယ စာၾကည့္တိုက္ရဲ႕ စာေပဆုကို ေ၀ (စီးပြားေရးတကၠသိုလ္) ရရွိ

0
56

၈ ႀကိမ္ေျမာက္ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕သဟာယ စာၾကည့္တိုက္ရဲ႕ စာေပဆုကို ေ၀ (စီးပြားေရးတကၠသိုလ္) ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကို သတင္းေထာက္ ျဖဴႏွင္းေဖြးက တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။

?bph6