ဆုိင္းအတတ္ပညာကုိ ဒုတိယတန္းေက်ာင္းသားေလး ဟန္ထူးဇင္ ေလ့လာသင္ယူေန

0
70

ပညာသင္ယူမႈအျပင္ ၀ါသနာပါရာ ဆုိင္းအတတ္ပညာကုိပါ ေလ့လာသင္ယူေနတဲ့ ဒုတိယတန္းေက်ာင္းသားေလး ဟန္ထူးဇင္ရဲ႕အေၾကာင္းကုိ ရုပ္သံမွတ္တမ္းအေနနဲ႔ တင္ဆက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

?bph6