ျမန္မာ့လက္မႈ စဥ့္အိုးလုပ္ငန္းေတြကို အဆင့္ျမွင့္တင္ ထုတ္လုပ္

0
94

ျမန္မာ့လက္မႈ စဥ့္အိုးလုပ္ငန္းေတြကို အဆင့္ျမွင့္တင္ ထုတ္လုပ္လာၾကတဲ့အေၾကာင္းကို MCN သတင္းေထာက္ စုထြန္းေ၀ က သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။

?bph6