ျမန္မာ့ဇာတ္သဘင္ပညာမေပ်ာက္ပ်က္ေစဖုိ႔ လူငယ္ေတြအေနနဲ႔ ပညာစံုေလ့လာ

ျမန္မာ့ဇာတ္သဘင္ပညာမေပ်ာက္ပ်က္ေစဖုိ႔ လူငယ္ေတြအေနနဲ႔ ပညာစံုေလ့လာဖို႔ လိုအပ္တဲ့အေၾကာင္း ကို MCNသတင္းေထာက္ သန္းေဌးေအာင္က သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။

adv_banner