ထုိင္းႏိုင္ငံက မိတ္ကပ္ပညာေတြဟာ ျပည္တြင္းမွာ ထိုးေဖာက္လာတဲ့အေၾကာင္း

0
38

သမားရိုးက်ကေန ခဲြထြက္ေနတဲ့ ထုိင္းႏိုင္ငံက မိတ္ကပ္လိမ္းျခယ္ျခင္း အတတ္ပညာေတြဟာ ျပည္တြင္းမွာ ထိုးေဖာက္လာတဲ့အေၾကာင္း MCN သတင္းေထာက္ ယဥ္မြန္က တင္ဆက္ေပးသြားမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

?bph6