ဆီးရီးယားဒုကၡသည္ေတြကို ၾကိဳဆိုၾကဖို႔ အျပစ္မဲ့ေသဆံုးခဲ့တဲ့ ကေလးငယ္ေတြရဲ့ ဓါတ္ပံု နံရံကပ္လႈပ္ရွားမႈ

0
32

[fbvideo link=”https://www.facebook.com/mcntv/videos/745781365548409/” width=”800″ height=”700″ onlyvideo=”1″]

အျပစ္မဲ့စြာေသဆံုးခဲ့တဲ့ ကေလးငယ္ေတြရဲ့ ဓါတ္ပံုေတြနဲ႔ ဆီးရီးယားဒုကၡသည္ေတြကို ၾကိဳဆိုၾကဖို႔ နံရံကပ္လႈပ္ရွားမႈတစ္ခု ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့အေၾကာင္းကိုႏုိင္ငံတကာအႏုပညာသတင္းတစ္ပုဒ္မွာအခုလိုရႈစားၾကရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

?bph6